2024                     

Kosten

Volwassen vanaf 16 jaar € 60,00 per maand voor 2,5 uur les per week.

Tiener les tot 16 jaar € 46,00 voor 1 uur en 15 min. per week / avond € 54,00 2 uur per week.

Inschrijfgeld € 10,00. 

Extra les € 15,00.

Losse les voor NIET cursisten €24,00.

Reglement

Betaling contant op de eerste les van de maand of per giro begin van de maand op rekeningnummer NL 58 INGB 0001 317 497 t.n.v. AM Smulders te Castricum, onder vermelding van Voor en Achternaam cursist.

Naaimachines.

 • Er is voor iedere cursist een computernaaimachine aanwezig.
 • Het werken op eigen naaimachine is mogelijk. Uitleg over de eigen naaimachine kan ook altijd gekregen worden.

Lockmachines.

 • Gebruik van de lockmachine is gratis. Alleen voor het garen moet betaald worden (€ 0,25 per half uur).

Spoeltjes mogen niet mee naar huis worden genomen.

Koffie en thee met een koekje zijn bij het lesgeld inbegrepen.

Gemiste lessen.

 • Het lesgeld is per maand. In de vakantieperiode van de school (maximaal 4 weken per jaar) dient gewoon doorbetaald te worden. Je betaald voor 4 lessen per maand, 4 x 12 maanden = 48 weken les, de overgebleven 4 weken zijn mijn vakantie weken.
 • Zon en Feestdagen gesloten. Dit inhalen kan gebeuren in dezelfde of volgende maand.
 • Bij het niet tijdig afmelden van een les (24 uur voor aanvang van de les) is er geen recht meer op het volgen van een inhaalles.
 • Bij het tijdig afmelden van de les, kan de les ingehaald worden in dezelfde of volgende maand.
 • Worden er door omstandigheden lessen door de school afgezegd, dan bestaat de mogelijkheid om de gemiste les in dezelfde of volgende maand in te halen. Dit geldt niet voor de van tevoren aangekondigde vakantie.
 • Het lesgeld dient betaald te worden, indien men om welke reden dan ook, niet op les komt.
 • Zwangerschapsverlof: 3 maanden houd ik je plek vast, daarna kan je plek vergeven worden aan iemand anders.

Opzegtermijn voor naailes is een (1) kalendermaand.

 • Dat is de maand waarin wordt opgezegd , plus een (1) maand.
 • Er dient voor de opzegtermijn gewoon betaald te worden.
 • Het recht op inhaallessen vervalt na de opzegtermijn.
 • Schriftelijk opzeggen.

Iedereen dient zich in mijn les te gedragen volgens normen van fatsoen, ook naar je mede cursisten. Zo niet, dan houd ik me het recht om je uit de les te verwijderen.

In verband met de nieuwe privacywet geven jullie mij het recht om door mij gemaakte foto’s en door jullie ingestuurde foto’s te plaatsen op mijn website.

Modebladen zijn aanwezig en kunnen worden gebruikt in de les.

 • Houdt de bladen netjes, zodat anderen er ook plezier van hebben.

Mobiel bellen.

 • Houdt het kort en zakelijk.

Er wordt in het leslokaal niet gerookt.

 • Er bestaat een mogelijkheid om buiten te roken.

AM Smulders behoudt zich het recht om het lesgeld en reglement ten alle tijde aan te passen.